Oczyszczalnie mogą być montowane w każdych warunkach gruntowo-wodnych. Możliwość różnych wariantów montażu i wyposażenia. Zestawy oczyszczalni dostępne są w wariantach:

  • z drenażem rozsączającym – stosowane przy gruncie przepuszczalnym i niskim poziomie wód gruntowych
  • z pakietami drenażowymi lub tunelami – znajdujące zastosowanie na małych działkach przy bardzo dobrze przepuszczalnym gruncie
  • złoże filtracyjne pionowe – znajdują zastosowanie przy gruntach nieprzepuszczalnych (gliny, iły)
  • złożone w nasypie – znajdujące zastosowanie w gruncie przepuszczalnym i wysokim poziomie wód gruntowych
  • niskie koszty eksploatacji
  • nie wymaga stałej obsługi
aspol

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *